Bestyrelsen

Du er altid velkommen til at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne i vores forening.

Bestyrelsen består pr. juni 2018 af følgende medlemmer:

  • Mette Schlosser Tidemann, formand@williamssyndrom.dk (formand)
  • Sanne Mikkelsen, karensvej26(a)gmail.com (næstformand)
  • Mette Grentoft, mettegrentoft(a)gmail.com (sekretær)
  • Martin Wium, martinwium72(a)gmail.com (kassere)
  • Mia Maria Hansen, Mimahansen@hotmail.com (bestyrelsesmedlem)
  • Pia Sloth Toft-Mamsen, ps.mamsen@gmail.com (suppleant)