Indmeldelse

Ønsker I at blive medlem af Dansk forening for Williams syndrom, kan i udfylde nedenstående indmeldelsesblanket, som vedhæftes i en mail til vores formand, som efterfølgende vil tage kontakt til jer. Mailadressen er formand@williamssyndrom.dk

Indmeldelsesblanket – Dansk Forening for Williams syndrom

Familie medlemskab – 300 kr. om året.
Et familiemedlemskab giver rettigheder for et forældrepar samt deres børn under 18 år herunder børn med Williams Syndrom.

Personligt medlemskab – 200 kr. om året.
Et personligt medlemskab giver rettigheder for en person. Medlemskabet giver også rettigheder for den pågældendes barn under 18 år med Williams Syndrom.
Et personligt medlemskab kan også tegnes af alle med relationer til, eller særlig interesse for Williams Syndrom.

Personer med Williams syndrom over 18 år opnår automatisk et gratis personligt medlemskab.

Kontonummer til kontingentbetaling:

Danske bank konto Reg.nr. 1551 Kontonr. 8792933

Kontingentet skal betales inden udgangen af det 1. kvartal, og ellers
forholdsmæssigt reduceret med ¼ årskontingent pr. påbegyndt kvartal afhængigt
af indmeldelsestidspunktet, i henhold til foreningens vedtægter §8.

For tilmelding, afmelding og ved problemer, venligst kontakt os via kontaktsiden.