Foreningens formål

Foreningen blev stiftet i maj 1991. Den er landsdækkende, og åben for alle med Williams syndrom, deres familie, fagpersoner og privatpersoner med interesse for syndromet.
Foreningens formål er blandt andet:
♥ at udbrede kendskabet til Williams syndrom.
♥ at fungere som bindeled mellem foreningens medlemmer.
♥ at formidle kontakt mellem rådgivende, oplysende og hjælpende foreninger og personer med Williams syndrom, og deres familie.
♥ at varetage interesser for personer med Williams syndrom.
♥ at opnå kontakt med personer med Williams syndrom og deres familier.
Læs mere om formålene i vores vedtægter