Indmeldelse

Ønsker I at blive medlem af Dansk forening for Williams syndrom, kan i udfylde nedenstående indmeldelsesblanket, som vedhæftes i en mail til vores formand, som efterfølgende vil tage kontakt til jer. Mailadressen er formand@williamssyndrom.dk

Indmeldelsesblanket – Dansk Forening for Williams syndrom

Familie medlemskab – 300 kr. om året.
Et familiemedlemskab giver rettigheder for et forældrepar samt deres børn under 18 år herunder børn med Williams Syndrom.

Personligt medlemskab – 200 kr. om året.
Et personligt medlemskab giver rettigheder for en person. Medlemskabet giver også rettigheder for den pågældendes barn under 18 år med Williams Syndrom.
Et personligt medlemskab kan også tegnes af alle med relationer til, eller særlig interesse for Williams Syndrom.

Personer med Williams syndrom over 18 år opnår automatisk et gratis personligt medlemskab.

 

Det årlige kontingent skal være betalt inden udgangen af 1. kvartal, hvorfor der hvert år i februar udsendes opkrævning via mail – eller der 1. marts automatisk sker træk via betalingsservice for medlemmer med oprettet betalingsaftale.

Ved indmeldelse opkræves via mail et forholdsmæssigt kontingent for resten af året, med ¼ årskontingent pr. påbegyndt kvartal.

Spørgsmål til tilmelding, afmelding og opkrævning kan ske via kontaktsiden.